Kalendarz pyleń

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Aleternaria(7)
Babka(3)
Brzoza(4)
Bylica(5)
Cladosporium(7)
Dąb(4)
Komosa(5)
Leszczyna(6)
Olsza(4)
Pokrzywa(5)
Szczaw(3)
Topola(4)
Trawy(7)
Wierzba(4)

Są to orientacyjne okresy pylenia. Okres pylenia roślin może się przesunąć nawet o kilka tygodni w zależności od regionu Polski i panującej pogody.